Per a donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquesta Web, d’ara endavant Lloc web –d’ara endavant el prestadorposa a la disposició dels usuaris la següent informació:

NOM TITULAR: CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L.

DIRECCIÓ: Ctra. Granollers a Girona (C251) Km 2,3. 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

NIF: B60797875

TEL.: 93 849 84 44

CORREU ELECTRÒNIC; admin@tallerdenpich.com

Inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona: Tom: 27993, Foli: 62, Secció: 8, Fulla Registral: 128767

Objecte

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol una altra disposició legal que fos aplicable.

CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de posar en coneixement anticipat dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Els continguts i serveis que CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. posa a la disposició de l’usuari en el Lloc web podran, així mateix, quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les presents. L’usuari se sotmet així mateix, cada vegada que utilitzi el corresponent contingut o servei, a les seves corresponents Condicions Particulars aplicables.

En tot cas, per a qualsevol qüestió respecte del present Lloc web o continguts relacionats, pot fer-ho a través de les adreces facilitades en la nostra Web.

Mesures de seguretat

CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Ús correcte del Lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d’Ús, les Condicions Particulars, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de la citada normativa, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi del mateix per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc web i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. o de tercers.

Protecció de dades personals

CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa existent sobre protecció de dades de caràcter personal LOPDGDD 3/2018 i l’UE RGPD 679/2016, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades. Pot obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Propietat industrial i intel·lectual

Les característiques del lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització del lloc web, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

D’altra banda, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des d’un Lloc web de Tercers al present Lloc web haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L

Continguts, serveis aliens al Lloc web i publicitat

Les presents es refereixen únicament al Lloc web de CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. i no s’apliquen a llocs web de tercers.

No obstant això, el Lloc web posa a la disposició de l’usuari, únicament per a la cerca, i accés a, continguts i serveis disponibles en Internet, enllaços o dispositius tècnics d’enllaç, que permeten a l’usuari l’accés a llocs web o portals d’Internet pertanyents a, o gestionats per, tercers (els “Llocs web de Tercers”).

Els Llocs web de Tercers referits anteriorment no estan sota el control de CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. i, en conseqüència, CERÀMICA I PEDRA CATALANA, S.L. no és responsable del contingut i serveis de cap dels Llocs web de Tercers. Aquests Llocs web de Tercers es proporcionen únicament per a informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret i la inclusió d’un enllaç en el presen

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a Granollers.